Leveransebeskrivelse

Leveransebeskrivelse

OVERFLATE V.F.

Lys grålig keramiske flis ca. 60 x 60 cm på gulv, montert rett. Fotlist ca. 15 x 45 mm med synlige spikerhull i «lik» farge som parkett. Himling og vegger leveres sparklet og hvitmalt med fuget overgang mellom vegger og himling. Det gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte produkter.


OVERFLATER KJØKKEN/SPIS, GANG, STUE, SOVEROM, MASTER SOVEROM, MASTER GARDEROBE, BOD og TV STUE.

14 mm hvitpigmentert mattlakkert 1-stavs eikeparkett på gulv. Fotlist ca. 15 x 45 mm med synlige spikerhull i «lik» farge som parkett. Himling og vegger leveres sparklet og hvitmalt med fuget overgang mellom vegger og himling. Det gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte produkter.


OVERFLATER BAD OG MASTER BAD

Hvit matt keramisk flis ca. 10 x 10 cm på gulv, montert rett og samme flis ca. 30 x 60 cm på vegg, montert rett. Gulv i dusjsonen blir nedsenket med tilsvarende flis som gulvflis. Sparklet og hvitmalt himling med fuget overgang mellom vegger og himling. Det kan bli terskel/nivåforskjell fra bad til tilliggende rom.


INNREDNING BADEROM/WC

Baderomsinnredning fra Scalabad type COMO (Master bad og bad) og RIMINI (WC) alle med ett vannuttak og kvadrat servant. Speil med integrert belysning (Speil uten belysning på WC). Vegghengte toaletter fra Villeroy & Boch type Subway med soft close. Ettgreps servantbatteri, dusjbatteri og dusjgarnityr fra Tapwell Round T. Dusjvegger leveres i hengslet herdet glass og i det omfang som angitt på tegninger. Ett stk. opplegg til vaskemaskin per bolig. Størrelse på innredning og dusjdører tilpasses størrelsen på bad. Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel.


GARDEROBESKAP

Det leveres en meter garderobeskap pr. sengeplass i soverom. Det leveres ikke garderobeskap i V. F. Det levers ikke innredning i master garderobe.


DØRER

Hovedinngangsdør leveres jf. arkitektens spesifikasjon med vrider i børstet stål. Det er ikke mulig å gjøre tilvalg på ytterdører.
Innvendige dører leveres som hvit slett kompakt. Vrider i børstet stål.


TRAPP

Hvitmalt furu i vanger. Rekkverk i stål/glass. Mattlakkert eik i trinn med tilsvarende farge som parkett (staver). Lukket trapp.


GENERELT

Gulv på grunn utføres i betong. Etasjeskiller mellom underetasje og førsteetasje leveres enten som trekonstruksjon, betongdekke eller lettplanker type leca med overliggende spon og underliggende himling av sparklet og malt gips. Grunnmur utføres i betong, type Bewi eller tilsvarende konstruksjon. Yttervegger over kjeller leveres med panel, stenderverk av tre/stål, isolasjon og innvendig gipsplatekledning som er sparklet og malt. Yttertak leveres som kompakt og/eller luftet løsning med bærekonstruksjon i tre, betong og/eller stål.

Alle innervegger i lett konstruksjon leveres med isolasjon. Alle himlinger/vegger leveres med slett malt gips. Rom med downlights og/eller tekniske føringer kan ha nedforet gipshimling med lavere takhøyde enn 240cm, eventuelt innkassing av tekniske føringer. Både nedforet gipshimling og eventuell innkassing er sparklet og malt. Det kan forekomme nivåforskjell/ terskel mellom rom, og fra innvendige arealer til terrasse/takterrasse.

Vegger leveres med farge NCS S1000N og himling leveres som NCS S1000N. Alle Innvendige fabrikkmalte leveranser som dører, vinduer, listverk, gerikter mm leveres i hvit standardfarge fra fabrikk NCS S0502Y. Utvendige vinduer og ytterdører levers i hvit fabrikkmalt utførelse NCS S0502Y. Boligene føres opp etter TEK 10.


VANN OG AVLØP

Vann og avløp er offentlig tilknyttet. Det tas forbehold om etablering av pumpekum dersom det er nødvendig på grunn av fallforhold, samt pumpekum på grunn- og dreneringsvann. Dette er i så fall inkludert i kontrakten. Serviceavtale og løpendevedlikehold for pumpekum må etableres/påregnes ved overtagelse. Plassering av teknisk utstyr i boligene besluttes av selger under detaljprosjekteringen.


BRANN

Det monteres røykvarslere og brannslange eller pulverapparat i henhold til forskrift.


OPPVARMING

Boligene oppvarmes med elektriske panelovner. Varmekabler i V.F., WC, master bad, bad, sluse og vaskerom med termostat og gulvføler. Det leveres pipe (Ikke peisovn.). Det er ikke anledning til å flytte pipe.


VENTILASJONSANLEGG

Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner med separat anlegg til hver bolig. Plassering bestemmes av selger under detaljprosjektering.


UTVENDIGE FELLESAREALER

Felles bilveier leveres med asfalt og det legges kantstein der asfalt møter gress. Interne gangveier gruses. Hagearealer levers med ferdigplen der helning er mindre enn 30 grader. På hagearealer med større helning enn 30 grader leveres det bark og/eller synlig berg. Det leveres ikke beplantning som for eksempel hekk, trær, busker, blomster med mer. Utvendige trapper leveres i brettskurt utførelse.


POSTKASSER

Det leveres én postkasse til hver bolig.


RENOVASJON

Det er avsatt plass for renovasjonsløsning ved hver tomt. Eier besørger selv abonnement fra Asker kommune.


ØVRIGE OPPLYSNINGER AREALANGIVELSE

Arealene som er oppgitt innvendig er bruksareal (BRA), som er leilighetens areal innvendig målt ved leilighetens omsluttende vegger, inklusive innvendige vegger, boder og sjakter, men ikke medregnet yttervegger. Det tas forbehold om at mindre arealavvik kan forekomme. De oppgitte romstørrelser på plantegningene samsvarer ikke med leilighetens totale BRA som følge av at innvendige vegger og tekniske føringsveier ikke er medtatt i denne sammenheng. Alle terrasser/balkongen er oppgitt som bruttoarealer inklusive rekkverk/vegger (BTA.).

3D-tegninger og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er av illustrativ karakter, som for eksempel møblering, fargevalg, dør- og vindusform, detaljer på fellesarealer, fasadedetaljer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, etc.

Utstyr/standard som leveres fremgår av leveransebeskrivelsen. På de enkelte plantegningene/møbleringsplanene er det kun vist forslag til plassering av møbler, utstyr og hvitevarer. Det samme gjelder garderobeinnredning og stiplete løsninger, bl.a. på baderommene. Det vil ikke være fugefølge mellom gulv- og veggfliser. Forslagene er kun av illustrativ karakter.

Utomhusplanen er kun ment som en illustrasjon av standard og funksjoner. Det ferdige produkt vil kunne avvike fra illustrasjonen uten at dette gir kjøper rett til å kreve prisavslag. Boligens arealer er angitt så nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik/endringer blant annet som følge av at prosjektet pr i dag ikke er detaljprosjektert og godkjent. Det vil også forekomme rørføringer og sjakter i boligene som ikke er vist på tegning. Eventuelle mindre avvik gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik.
Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke brukes for nøyaktig måltaking. Dersom det er motstrid mellom leveransebeskrivelsen og tegninger skal leveransebeskrivelsen gå foran. Det tas forbehold om trykkfeil.

Alle tilvalg og endringer avklares i møte mellom kjøper og totalentreprenør. Totalentreprenør sender i etterkant ut pristilbud som kjøper må bekrefte skriftlig for å bestille. Det påløper et påslag fra bygg – herre/selger på 15 % på alle endringer og tilvalg for å dekke administrasjon, koordinering, garantier, risiko med mer. Byggherre/selgers påslag beregnes av totalentreprenørens pris inkl. mva. Tilvalg og endringer faktureres av byggherre/selger og innbetales til meglers klientkonto ved bestilling/forfall.

Dersom kjøper ønsker å gjøre endringer i prosjektets standardprodukter, vil uttrekkssummen være totalentreprenørens kostpris (hensyntatt rabatter) og fratrukket 15 % påslag. Som følge av entreprenørens rabatter og påslag kan uttrekkssummen være betydelig lavere enn veiledende butikkpris. Totalentreprenør/selger har krav på vederlag for utarbeidelse av pristilbud, tegninger med videre jf. bustadoppføringslova § 44 (Også om endringen ikke bestilles.).

Totalentreprenøren vil ikke påta seg å montere eventuelle egenleveranser som kjøper bestiller på egen hånd før overtakelse. Dersom kjøper trekker ut leveranser som er nødvendige for å få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, som for eksempel hele kjøkkenet, må selger etablere en minimumsløsning (hybelkjøkken e.l.) for kjøpers regning.

OVERFLATE WC

Lys grålig keramiske flis ca. 60 x 60 cm på gulv, montert rett. Fotlist ca. 15 x 45 mm med synlige spikerhull i «lik» farge som parkett. Himling og vegger leveres sparklet og hvitmalt med fuget overgang mellom vegger og himling. Det gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte produkter.


VASKEROM

Lys grå keramiske flis ca. 30 x 30 cm på gulv med sokkelflis, montert rett. Himling og vegger leveres sparklet og hvitmalt med fuget overgang mellom vegger og himling. Det kan bli terskel/nivåforskjell fra vaskerom og teknisk rom til tilliggende rom.


SLUSE

Lys grå keramiske flis ca. 30 x 30 cm på gulv, montert rett. Fotlist ca. 15 x 45mm med synlige spikerhull i «lik» farge som parkett. Himling og vegger leveres sparklet og hvitmalt med fuget overgang mellom vegger og himling. Det kan bli terskel/nivåforskjell fra sluse til tilliggende rom.


INNREDNING KJØKKEN

Det leveres kjøkkeninnredning fra Sigdal type Horisont, frontfarge hvitmalt 1002-Y, hvite skrog, 599 Delano eik laminat benkeplate. Som alternativ er det mulig å gjøre endringer mot ett tillegg i pris hos kjøkkenleverandør i tilvalgsprosessen. Det leveres ventilator med avtrekk direkte ut av boligene. Ettgreps kjøkkenbatteri fra Tapwell Round T. Kjøkkentegninger vil bli oversendt ved henvendelse til megler. Kjøkkenleveransen kan avvike fra det som er vist på plantegningen, og det er kjøkkentegning fra kjøkkenleverandør som er gjeldende. Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel. Hvitevarer inngår ikke i leveransen.


VINDUER OG TERRASSEDØRER

Vinduer og terrassedører i tre/aluminium i hvit utførelse og isolerglass. Nye vinduer med god isolasjonsverdi gir mindre kaldras og dugg på innsiden av vinduene, men de kan gi noe mer utvendig kondens ved enkelte klimatiske værforhold.


FORINGER OG GERIKTER RUNDT DØRER OG VINDUER

Fabrikkmalte hvite foringer og gerikter ca. 12 x 58 mm med synlige spikerhull. Det gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte produkter. Vindussmyg leveres listfritt med sparklet og malt gips foring.


MARKTERRASSE/BALKONG

Gulv leveres med tremmegulv av impregnert trevirke 28×120. Rekkverk på balkong i stål/glass. Det levers ikke rekkverk på markterrasse. Konstruksjon er å anse som utvendig konstruksjon, og mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå etter regnvær. Terrasser er oppgitt som BTA (bruttoareal).


ELEKTRISK ANLEGG

Det elektriske anlegget leveres hovedsakelig skjult med brytere og kontakter i hvit utførelse type Elko pluss. Boligene får eget sikringsskap med automatsikringer med overbelastningsvern og jordfeilvarslingsenhet/bryter. Hovedsikring og målere i eget skap. Det leveres noe downlights med dimmere på baderom. Plassering bestemmes av selger under detaljprosjektering. Det finnes dog noen begrensninger for plasseringen av downlights i boligene. Det leveres ett stk. veggmontert utvendig lampe ved inngangsdørene samt en dobbel stikkontakt på balkong/markterrasse. Plassering bestemmes av selger under detaljprosjektering. Det elektriske anlegget leveres etter NEK 400:2014.


TELEFON/TV/BREDBÅND

Det leveres ett data- og TV-punkt per bolig. Punktet leveres kun med rør og tomme bokser, blendet med hvitt lokk. Kjøper må selv tegne nødvendige abonnement. Selger kjenner ikke til hvem som tilbyr slike tjenester i området.


VVS

Alle vannledninger til vannuttak er ”rør i rør” system. Boligene får egen varmtvannsbereder på 300l samt ett stk. frostfritt vannuttak på terreng (Boligene med ett baderom får 200l varmtvannsbereder.). Plassering av teknisk utstyr for vann/avløp bestemmes av selger under detaljprosjektering. Det er ikke anledning til å flytte på avløp og vanntilførsel i boligene.


LÅSSYSTEM

Eget låssystem til hver bolig som er forsikringsgodkjent med en nøkkel. Det leveres tre nøkler til hver bolig.


VVS

Alle vannledninger til vannuttak er ”rør i rør” system. Boligene får egen varmtvannsbereder på 300l samt ett stk. frostfritt vannuttak på terreng (Boligene med ett baderom får 200l varmtvannsbereder.). Plassering av teknisk utstyr for vann/avløp bestemmes av selger under detaljprosjektering. Det er ikke anledning til å flytte på avløp og vanntilførsel i boligene.


GARASJE

Det levers betong på gulv og strimlet/gasstett umalte gipsvegger. Synlige rørføringer og tekniske føringsveier kan/vil forekomme. Isolert leddport med motor og åpner.


BOD I GARASJE

Det levers betong på gulv og ubehandlet gips på vegger. Synlige rørføringer og tekniske føringsveier kan/vil forekomme.


TEKN. I GARASJE

Det levers betong på gulv og ubehandlet gips på vegger. Synlige rørføringer og tekniske føringsveier kan/vil forekomme.


GENERELLE FORBEHOLD KNYTTET TIL UTFØRELSEN AV PROSJEKTET

 Prosjektet er pr i dag ikke detaljprosjektert. Alle opplysninger om boligene og prosjektet er derfor gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet og boligene, herunder som følge av pålegg fra myndighetene eller tiltak for å tilfredsstille aktuelle forskriftskrav. Det nevens spesielt at 3D-tegninger og illustrasjoner vil kunne avvike grunnet dette.

Boligene vil ikke tilfredstille kravene i TEK 10 hva gjelder universell utforming og tilgjengelighet. Dette betyr, men er ikke begrenset til, blant annet at det ikke vil være inngangsparti på gateplan, trinnfri adkomst til boligene, trinnfri adkomst til hagearealer med mer.

Generelt står utbygger fritt til å velge løsninger i den grad det ikke forringer standarden på prosjektet. Selger har rett til, uten at kjøperen kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i oppgitte spesifikasjoner, produkter og beskrivelser som anses hensiktsmessige og/eller nødvendige, og som ikke forringer prosjektets eller boligenes kvalitet og funksjon i vesentlig grad. Fargevalg er ikke å anse som vesentlige.

Selger forbeholder seg også retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, fellesarealer og materialvalg i og på bygningene. Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for boligenes detaljutforming og farger. Opplysninger gitt i salgsprospekt kan fravikes dersom selgeren anser det nødvendig eller ønskelig, men endringene skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard.


TILVALGS- OG ENDRINGSMULIGHETER

Prosjektet og dets priser er basert på at arbeidene gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tilvalg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilket tidsrom disse kan bestilles. Kjøper vil få anledning til å gjøre tilvalg innenfor totalentreprenørens tilvalgskonsept mot et tillegg i pris. Oversikt over totalentreprenørens tilvalgskonsept og tilvalgsprosess vil bli oversendt etter at arbeidene er igangsatt. Noen endringer kan medføre at entreprenør eller arkitekt må vurdere ønskene, og kjøper må i så fall dekke disse kostnadene i sin helhet, også dersom endringene ikke gjennomføres. Endringer kan ikke gjennomføres dersom det berører rammetillatelse (Blant annet fasadeendringer.), fellesareal, annen bolig eller gir forsinkelser på fremdriften i prosjektet.

Kjøper kan heller ikke kreve endringer som utgjør mer enn 15 % av avtalt kjøpesum, det vises til bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det bli satt frister for tilvalg og endringer. Kjøper må overholde de frister (bestilling og betaling) som settes av totalentreprenøren for tilvalg og endringer. Oversittes fristene har selger rett til å levere boligen med standardleveranse i henhold til leveransebeskrivelsen.