Salgstegninger

Salgstegninger

HUS 1 og HUS 2

BOLIG m/ SEKUNDÆRLEILIGHET

Snitt

FASADER

NORD-ØST

SYD-ØST

NORD-VEST

SYD-VEST

HUS 3 og HUS 4

BOLIG m/ SEKUNDÆRLEILIGHET

Snitt

FASADER

NORD-ØST

SYD-ØST

NORD-VEST

SYD-VEST

HUS 5 og HUS 6

TOMANNSBOLIG

Snitt

A-A

--

B-B

FASADER

NORD-ØST

SYD-ØST

NORD-VEST

SYD-VEST

Seksjonsgrenser

Utenomhusplan

Situasjonsplan